Hoe gaat Slim Gezond Gewicht te werk?

Teamwork, daar draait het om! Samen met Slim Gezond Gewicht gaat u om de tafel zitten om alle gegevens in kaart te brengen. Daarna wordt samen met u bepaald wat de komende stappen zullen zijn om het gestelde doel te bereiken. Waar wilt u naar toe en hoe gaan we dat doen. Samen Slim zijn!
Natuurlijk is dit een wel heel vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid maar samengevat komt het hier wel op neer. U komt bij Slim Gezond Gewicht omdat u gericht wilt werken aan een gezondere levensstijl en het bereiken van een gezonder gewicht. Wij zetten alles op alles om u tijdens dit proces optimaal te begeleiden en te motiveren want het is niet het gemakkelijkste doel dat u zichzelf heeft gesteld..

Over het algemeen zult u bij Slim Gezond Gewicht individueel begeleid worden. Eén op één dus u samen met de gewichtsconsulent. Dit heeft als voordeel dat u alle aandacht krijgt en dat het echt alleen om u draait. U heeft een intakegesprek en vervolgens in overleg een aantal vervolggesprekken.
Bij voldoende deelname worden er ook groepen opgezet die gezamenlijk werken aan het gestelde doel: een gezondere levensstijl en een gezonder gewicht. Tijdens een groepsbijeenkomst wordt er gewogen en gemeten. Ook worden er verschillende thema’s behandeld waardoor u bewuster leert omgaan met voeding en uw gezondere gewicht zelf leert te controleren. In overleg met de partners van Slim Gezond Gewicht worden sommige bijeenkomsten op locatie gegeven. Het voordeel van het werken in groepen is dat u uw medegroepsleden motiveert en andersom! Gedeelde smart, is halve smart!

Slim met kennis omgaan! Een uitgebreidere optie van de groepsvariant borduurt voort op het gezamenlijk werken in een groep alleen wordt hier nog een bewegingsaspect aan toegevoegd. Met uw groep komt u samen in beweging. Op een tempo dat bij u past of met oefeningen die u aankunt. Sommige groepen zullen door Slim Gezond Gewicht zelf opgezet worden. Anderen in samenwerking met één van de Partners.